• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  m.53/b'ye göre Disiplin Cezaları

  • Uyarma:Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  • Kınama:Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

  • Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

  • Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir.

  • Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.

  • Kamu görevinden çıkarma cezası: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır.