• 0 342 3601040

2547 SAYILI KANUNUN 53. MADDESİNİN (b) fıkrasının son cümlesinde "Memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Üniversitemiz personeline uygulanacak cezalar;

1-Uyarma

2-Kınama

3-Aylıktan Kesme:Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

4-Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

5-Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.