• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  53/a maddesine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve

tüm yükseköğretim kurumlarının

Rektör

Üniversitenin

Dekan

Fakültenin

Enstitü Müdürü

Enstitünün

Yüksekokul Müdürü

Yüksekokulun

Konservatuvar Müdürü

Konservatuvarın

Üniversite Genel Sekreteri

Üniversite idari personelinin

Fakülte Sekreteri

Fakülte idari personelinin

Enstitü Sekreteri

Enstitü idari personelinin

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul idari personelinin

Konservatuvar Sekreteri

Konservatuvar idari personelinin