• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

İNCELEMECİ  TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

1. İnceleme emrini alan incelemeci  derhal incelemeye başlamalı ve 10 gün içinde incelemeyi bitirmelidir. Ek süre alabilir. Ancak ek süre 10 günden fazla olamaz ve 1 defaya mahsus alınabilir.

 

2. Disiplin soruşturması gibi incelemenin de  yürütülmesi sürecinde “Gizlilik” esastır. Tüm yazışmalar "GİZLİ" ibareli yapılmalıdır

 

3. İnceleme disiplin soruşturması gibi herhangi bir usule tabi değildir. Ancak inceleme neticesinde elde edilen somut olgunun ortaya konması için, tüm işlemlerin yazılı yapılması ve en sonda da inceleme raporunun hazırlanması gerekmektedir.

 

4. İleri sürülen hiçbir iddianın sübuta ulaşmaması halinde, itham edilen kişi ya da kişilerin ifadelerinin alınmaması daha uygundur

 

İNCELEMECİ  TARAFINDAN YAPILACAK  İŞLEMLER

 

1.İnceleme konusu olayla alakalı bilgisi bulunan (Şikayet edilenlerde dahil) kişilere davet yazısı gönderilir. İncelemeye konu olay, bir tutanağa bağlanmışsa tutanakta adı geçen tüm kişilere davet yazısı gönderilmelidir. Kişiler telefonla veya e-mail ile de çağrılabilir. Davet şeklinin yazılı olması zorunlu değildir.

 

2. Şikayetçiye davet yazısı gönderilir.

 

Şikayetçi Davet Yazısı-İndir

 

3. Şikayetçinin beyanı alınır. Şikayet dilekçesinin kendisine ait olup olmadığı sorulur. İsnat olunan suç takibi şikayete bağlı bir suç ise mutlaka şikayetçinin beyanı alınmalı ve şikayetinin devam edip etmediği tutanağa geçirilmelidir.

 

Şikayetçi İfade Tutanağı-İndir

 

4. Şikayet/İhbarda yer alan iddiaların araştırılması bağlamında, varsa bilgi sahibi olan kişilerin beyanı alınır.

 

Bilgi sahibi davet yazısı-indir

 

Bilgi sahibi ifade tutanağı-İndir

 

3.Şikayet edilen, itham edilen kişi ya da kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınır.

 

Şikayet olunan davet yazısı-indir

 

Şikayet olunan ifade tutanağı-İndir

 

5. 10 günlük süre yetmezse ek süre alınır. Ek süre on günden fazla olamaz.

 

Ek süre- İndir

 

6. inceleme raporu düzenlenir.

 

İnceleme raporu-İndir

 

7. Dizi pusulası düzenlenir

 

Dizi pusulası-İndir

 

8. İnceleme dosyası ve inceleme raporu, üst yazı ile görevlendirilen makama tevdi edilir.

 

Üst yazı-İndir