• 0 342 3601040

Üniversite Senatosunun 28.11.2017 tarih ve 17 nolu toplantısında alınan 9 nolu karar ile Hukuk Müşavirliğimizin Yönergesi kabul edilerek yürülüğe girmiştir. 

Yönergeye Hukuk Müşavirliğimizin sitesinden ulaşılabilir.